За АКАБГ

Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ) е единствената професионална организация с нестопанска цел, която разпространява и утвърждава добрите практики в индустрията за събиране на вземания в България.

В основата на дейността ни стоят повишаване на финансовата култура на българина, информиране на потребителите за техните права и задължения в случай на просрочване на плащания и еднозначни отговори на въпроси и оплаквания към колекторските агенции.

Ангажимент на АКАБГ е ясното разграничаване на етичните, морални и легални стандарти за извършване на дейността по събиране на вземания. В този контекст ние съблюдаваме строгите критерии за присъединяване в асоциацията, които гарантират, че членовете ни спазват законовите изисквания и прилагат добри практики, съгласно Етичния кодекс на АКАБГ.

Членове на АКАБГ

 • ЕОС Матрикс ЕООД
 • ЕОС Сървисис ЕООД
 • Кредитреформ България ЕООД
 • Мелон България ЕАД
 • Сайкъл кредит България ЕООД
 • Кофас кредит мениджмънт сървисис България ЕООД
 • Фронтекс Интернешънъл ЕАД
 • Фронтекс Интернешънъл Сървисис ЕООД
 • Агенция за събиране на вземания ЕАД
 • МакроАдванс АД
 • Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ ЕАД
 • ОТП Факторинг България ЕАД
 • Хит Инкасо ЕООД
 • Агенция за контрол на просрочени задължения ООД
 • АПС България ЕООД
 • СИС Контрол ЕООД

Последни Новини