За АКАБГ

Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ) е единствената професионална организация с нестопанска цел, която разпространява и утвърждава добрите практики в индустрията за събиране на вземания в България.

В основата на дейността ни стоят повишаване на финансовата култура на българина, информиране на потребителите за техните права и задължения в случай на просрочване на плащания и еднозначни отговори на въпроси и оплаквания към колекторските агенции.

Ангажимент на АКАБГ е ясното разграничаване на етичните, морални и легални стандарти за извършване на дейността по събиране на вземания. В този контекст ние съблюдаваме строгите критерии за присъединяване в асоциацията, които гарантират, че членовете ни спазват законовите изисквания и прилагат добри практики, съгласно Етичния кодекс на АКАБГ.

Членове на АКАБГ

 • ЕОС Матрикс ЕООД
 • ЕОС Сървисис ЕООД
 • Кредитреформ България ЕООД
 • Мелон България ЕАД
 • Фронтекс Интернешънъл ЕАД
 • Агенция за събиране на вземания ЕАД
 • МакроАдванс АД
 • Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ ЕАД
 • ОТП Факторинг България ЕАД
 • Хит Инкасо ЕООД
 • Агенция за контрол на просрочени задължения ООД
 • АПС България ЕООД
 • СИС Контрол ЕООД
 • Мост Финанс Мениджмънт АД
 • Колект Център ООД
 • Атланд Инвестмънтс

Последни Новини

Скъпи клиенти,

Във връзка с извънредната ситуация, в която всички сме поставени, ние, членовете на Асоциацията на  колекторските агенции в България, заявяваме нашата обща съпричастност и готовността си да проявим максимална гъвкавост като предложим индивидуално решение за всеки един наш клиент, с което да облекчим бита му и същевременно да ограничим  риска от непосилно нарастване на дължимите суми.

Предлагаме на всички клиенти, които вече изпитват затруднения да погасяват задълженията си, да се свържат с обслужващата ги компания и да обсъдят индивидуален план, съобразен с техните финансови обстоятелства към момента.

В същото време апелираме, че навременното погасяване на задължения е важен етап от икономическия цикъл и е ключов за нормалното функциониране на икономиката като цяло и на всяко домакинство поотделно. Нашата молба към всеки гражданин е с мисъл за утрешния ден да продължи да изплаща задълженията си, дори в минимален размер. Това би спестило натрупването на по-големи задължения след края на извънредното положение и би помогнало за по-бързото възстановяване на икономиката и на личните му финанси, което е важно условие за благосъстоянието на всички.

Желаем ви здраве, силен дух и споделяме надеждата за бързо връщане към нормалното ни ежедневие.

Асоциация на колекторските агенции в България