Александер Грилихес е завършил с отличие Мениджмънт в University of Manchester и има повече от 15 години опит в сектора на финансовите услуги в небанкови финансови институции. В началото на 2014 г. поема управлението на Фронтекс Интернешънъл, като успешно позиционира компанията сред водещите инвеститори в портфейли от необслужвани вземания на местния пазар, при спазване на най-добрите международни практики в бранша.

Редовно изнася лекции на международни форуми в колекторската индустрия и поддържа по-широки интереси в сферата на инвестициите във финансови инструменти и капиталово инвестиране. Членува в професионални асоциации и социално ориентирани НПО.

През юли 2017 е избран за заместник-председател на Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ)