Илка Димова-Мазгалева, като член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на ОТП Факторинг България ЕАД, вече над 7 години, от самото му основаване ръководи дейността на дружеството. От 2015 г., с приемането на ОТП Факторинг България ЕАД за пълноправен член на Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ),  г-жа Димова  активно участва в дейността на Асоциацията, включително във връзка с промени в правната рамка, касаещи дейността на членовете на АКАБГ. Във връзка с приноса ѝ към работата на Асоциацията, през юли 2017 г. г-жа Димова е избрана за член на Управителния съвет на АКАБГ.

Илка Димова-Мазгалева има над 14 години управленски опит в бизнеса за събиране на вземания, включително като зам.-началник  Отдел за събиране на вземания на Райфайзенбанк България ЕАД, както и супервайзър в Отдела за събиране на вземания на Пощенска Банка.

Илка Димова-Мазгалева е магистър по Международни икономически отношения от Университета за Национално и Световно Стопанство в София. Г-жа Димова е и сертифициран синдик от 2014 г.

Владее отлично английски език, ползва руски и италиански. Омъжена, с едно дете.