Мартин Деспов е изпълнителен директор и един от основателите на „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД (АСВ). Първоначално е един от двамата ѝ управители, а след разрастването на дейността на компанията и нейното преобразуване - председател на съвета на директорите.

След продажбата на компанията на норвежката B2Holding през 2016 г. Мартин Деспов продължава да ръководи компанията като един от двамата ѝ изпълнителни директори. Има дългогодишен мениджърски опит в събирането и управлението на вземания във финансовия сектор. Бил е на ръководни позиции във водеща небанкова финансова институция. Завършил е Финанси в УНСС.