Милена Виденова е управител на Кофас за България от април 2012 г. Завършила е магистратура по международни икономически отношения в УНСС и има множество специализации в страната и чужбина. Професионалният ѝ опит включва редица управленски позиции в банковата и финансовата сфера – в Хипо НОЕ Групе Банк АГ - Австрия, Финансиа Груп, Уникредит Булбанк, Ейч Ви Би Банк Биохим и други.

Професионалните интереси на Милена Виденова са свързани с управление на риска и финансиране на бизнеса. Редица изяви я нареждат сред специалистите, разпознаваеми в публичното пространство в тези области.

От юни 2014 до юли 2017 година е заместник-председател на Асоциация на колекторските агенции в България (АКАБГ).