Нашата мисия е да налагаме коректни и етични практики за събиране на вземания, които са признати и успешни в световен мащаб.

Нашите цели


АКАБГ е създадена да работи в полза на потребителите и бизнеса. Целта ни е да повишаваме финансовата култура на българите и да даваме информация за нивата на задлъжнялост в страната, както и последиците от това. Наш ангажимент е да работим за създаването на законова рамка, свързана със събиране на вземания и потребителска задлъжнялост, която да гарантира справедливо уреждане на отношенията между кредиторите и клиентите им. Стремим се да повишим прозрачността на колекторските услуги, както и да сме активни в обмяната на опит с международни организации.

Членове на АКАБГ

 • ЕОС Матрикс ЕООД
 • ЕОС Сървисис ЕООД
 • Кредитреформ България ЕООД
 • Мелон България ЕАД
 • Сайкъл кредит България ЕООД
 • Кофас кредит мениджмънт сървисис България ЕООД
 • Фронтекс Интернешънъл ЕАД
 • Фронтекс Интернешънъл Сървисис ЕООД
 • Агенция за събиране на вземания ЕАД
 • МакроАдванс АД
 • Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ ЕАД
 • ОТП Факторинг България ЕАД
 • Хит Инкасо ЕООД
 • Агенция за контрол на просрочени задължения ООД
 • АПС България ЕООД
 • СИС Контрол ЕООД