Нашата мисия е да налагаме коректни и етични практики за събиране на вземания, които са признати и успешни в световен мащаб.

Нашите цели


АКАБГ е създадена да работи в полза на потребителите и бизнеса. Целта ни е да повишаваме финансовата култура на българите и да даваме информация за нивата на задлъжнялост в страната, както и последиците от това. Наш ангажимент е да работим за създаването на законова рамка, свързана със събиране на вземания и потребителска задлъжнялост, която да гарантира справедливо уреждане на отношенията между кредиторите и клиентите им. Стремим се да повишим прозрачността на колекторските услуги, както и да сме активни в обмяната на опит с международни организации.

Членове на АКАБГ

 • ЕОС Матрикс ЕООД
 • ЕОС Сървисис ЕООД
 • Кредитреформ България ЕООД
 • Мелон България ЕАД
 • Фронтекс Интернешънъл ЕАД
 • Агенция за събиране на вземания ЕАД
 • МакроАдванс АД
 • Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ ЕАД
 • ОТП Факторинг България ЕАД
 • Хит Инкасо ЕООД
 • Агенция за контрол на просрочени задължения ООД
 • АПС България ЕООД
 • СИС Контрол ЕООД
 • Мост Финанс Мениджмънт АД
 • Колект Център ООД
 • Атланд Инвестмънтс
Скъпи клиенти,

Във връзка с извънредната ситуация, в която всички сме поставени, ние, членовете на Асоциацията на  колекторските агенции в България, заявяваме нашата обща съпричастност и готовността си да проявим максимална гъвкавост като предложим индивидуално решение за всеки един наш клиент, с което да облекчим бита му и същевременно да ограничим  риска от непосилно нарастване на дължимите суми.

Предлагаме на всички клиенти, които вече изпитват затруднения да погасяват задълженията си, да се свържат с обслужващата ги компания и да обсъдят индивидуален план, съобразен с техните финансови обстоятелства към момента.

В същото време апелираме, че навременното погасяване на задължения е важен етап от икономическия цикъл и е ключов за нормалното функциониране на икономиката като цяло и на всяко домакинство поотделно. Нашата молба към всеки гражданин е с мисъл за утрешния ден да продължи да изплаща задълженията си, дори в минимален размер. Това би спестило натрупването на по-големи задължения след края на извънредното положение и би помогнало за по-бързото възстановяване на икономиката и на личните му финанси, което е важно условие за благосъстоянието на всички.

Желаем ви здраве, силен дух и споделяме надеждата за бързо връщане към нормалното ни ежедневие.

Асоциация на колекторските агенции в България