Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ) е единствената професионална организация с нестопанска цел, която разпространява и утвърждава добрите практики в индустрията за събиране на вземания в България. В основата на дейността ни стоят повишаване на финансовата култура на българина, информиране на потребителите за техните права и задължения в случай на просрочване на плащания и даването на еднозначни отговори на въпроси и оплаквания към колекторските агенции.

Ангажимент на АКАБГ е ясното разграничаване на етичните, морални и легални стандарти за извършване на дейността по събиране на вземания.В този контекст ние съблюдаваме строгите критерии за присъединяване в асоциацията, които гарантират, че членовете ни спазват законовите изисквания и прилагат добри практики, съгласно Етичния кодекс на АКАБГ.


История

Пет от най-големите и утвърдени компании в сферата на управлението на вземания в България основават АКАБГ през юли 2011 година. Към АКАБГ се присъединяват поетапно още 10 компании от бранша, които със своите опит, знания и поведение на пазара затвърждават важната роля на Асоциацията като водещ фактор в колекторския бизнес в България. Към днешна дата АКАБГ обхваща 17 компании, които държат над 80% от сектора по управление на вземания в страната.

АКАБГ е член на FENCA (Federation of European National Collection Associations) от 2012 година. FENCA е институцията, представляваща интересите на европейския бизнес по управление на вземания пред европейските институции и законотворци от 1993 г. насам. Членовете на FENCA представляват над 75% от агенциите по събиране на вземания и държат 80% пазарен дял в Европейския съюз, с над 100 000 служители, обслужващи повече от 5 милиона клиенти. В Европа секторът по събиране и управление на вземания ежегодно връща обратно в икономиката между 44 и 55 милиарда евро, като по този начин подсигурява ликвидността на микро, малки и средни предприятия в ЕС.

0т 2015 г. асоциацията членува в КРИБ (Конфедерация на работодателите и индустриалците в България). АКАБГ е активна в осъществяването на мисията на конфедерацията, в частност за подобряването на бизнес климата в страната и повишаването конкурентоспособността на българската икономика.


Постижения

Горди сме, че от създаването си до началото на 2017 г. в АКАБГ отчитаме ръст от 66% на заетите служители в компаниите, членуващи в асоциацията. За сравнение, през 2011 за нас са работили 600 служители, а към март 2017 те са над 1000. В рамките на една календарна година, 15-те компании в АКАБГ обработват над 1.5 млрд. лв. възложени просрочени задължения, като връщат свежи пари в икономиката.

Според проучване, ежегодно провеждано съвместно с агенция Ипсос, от 2013 г. до началото на 2017 членовете на АКАБГ са изкупили лош дълг от различни институции в размер на повече от 1.95 млрд. лв.Устав на АКАБГ

Членове на АКАБГ

 • ЕОС Матрикс ЕООД
 • ЕОС Сървисис ЕООД
 • Кредитреформ България ЕООД
 • Мелон България ЕАД
 • Сайкъл кредит България ЕООД
 • Кофас кредит мениджмънт сървисис България ЕООД
 • Фронтекс Интернешънъл ЕАД
 • Фронтекс Интернешънъл Сървисис ЕООД
 • Агенция за събиране на вземания ЕАД
 • МакроАдванс АД
 • Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ ЕАД
 • ОТП Факторинг България ЕАД
 • Хит Инкасо ЕООД
 • Агенция за контрол на просрочени задължения ООД
 • АПС България ЕООД
 • СИС Контрол ЕООД