About ACABG

Association of the Collection Agencies in Bulgaria (ACABG) is a non-profit professional organization, whose mission is to spread and support the establishment of good practices in the receivables management industry in Bulgaria.

Our main objectives are informing the customers about their rights and obligations in case of overdue payments and providing an explicit answer to their questions and complaints towards the collection agencies.

We also aim at achieving a clear distinction of the ethical, moral and legal standards in carrying out the activity of debt collection. Bulgaria still lacks legal regulation of the debt collection agencies' activities.

Members of ACABG

 • EOS Matrix
 • EOS Services EOOD
 • Creditreform Bulgaria Ltd.
 • Mellon Bulgaria EAD
 • Caface Credit Management Services Bulgaria EOOD
 • FRONTEX International EAD
 • FRONTEX International Services EOOD
 • Debt Collection Agency Ltd.
 • MacroAdvance AD
 • Kredyt Inkaso Investments BG EAD
 • OTP Factoring Bulgaria EAD
 • Hit Inkasso EOOD
 • Agency for control of outstanding debts LTD
 • APS Bulgaria EOOD
 • SIS Control EOOD
 • Most Finance Management AD
 • Collect Center LTD
 • Atland Asset Management AD
Скъпи клиенти,

Във връзка с извънредната ситуация, в която всички сме поставени, ние, членовете на Асоциацията на  колекторските агенции в България, заявяваме нашата обща съпричастност и готовността си да проявим максимална гъвкавост като предложим индивидуално решение за всеки един наш клиент, с което да облекчим бита му и същевременно да ограничим  риска от непосилно нарастване на дължимите суми.

Предлагаме на всички клиенти, които вече изпитват затруднения да погасяват задълженията си, да се свържат с обслужващата ги компания и да обсъдят индивидуален план, съобразен с техните финансови обстоятелства към момента.

В същото време апелираме, че навременното погасяване на задължения е важен етап от икономическия цикъл и е ключов за нормалното функциониране на икономиката като цяло и на всяко домакинство поотделно. Нашата молба към всеки гражданин е с мисъл за утрешния ден да продължи да изплаща задълженията си, дори в минимален размер. Това би спестило натрупването на по-големи задължения след края на извънредното положение и би помогнало за по-бързото възстановяване на икономиката и на личните му финанси, което е важно условие за благосъстоянието на всички.

Желаем ви здраве, силен дух и споделяме надеждата за бързо връщане към нормалното ни ежедневие.

Асоциация на колекторските агенции в България