Debt Collection Agency EAD (DCA) is a financial institution, leading in acquisition and management of secured and unsecured bank loans, as well as portfolios from non-bank financial institutions, telecommunication and utility companies, and others.

The company, together with its subsidiary DCA S.R.L., Romania, is part of B2Holding ASA, one of the leading companies in Europe for debt purchasing. The Holding operates in 26 countries in Central, Eastern Europe and Scandinavian countries. It has more than 2 200 employees and more than 7 million acquired receivables for over EUR 14 billion.

B2Holding is a public company and is traded on the Oslo Stock Exchange, where the headquarters of the holding company is located.

Debt Collection Agency EAD is a member of the Association of the Collection Agencies in Bulgaria (ACABG) and is registered as a financial institution in the Register of BNB.


ContactsL
  • Sofia 1335, 25 Dr Peter Dertliev Blvd., Labyrinth Office-building, floor 2, office 4
  • +359 700 45 600
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • www.theagency.bg
Скъпи клиенти,

Във връзка с извънредната ситуация, в която всички сме поставени, ние, членовете на Асоциацията на  колекторските агенции в България, заявяваме нашата обща съпричастност и готовността си да проявим максимална гъвкавост като предложим индивидуално решение за всеки един наш клиент, с което да облекчим бита му и същевременно да ограничим  риска от непосилно нарастване на дължимите суми.

Предлагаме на всички клиенти, които вече изпитват затруднения да погасяват задълженията си, да се свържат с обслужващата ги компания и да обсъдят индивидуален план, съобразен с техните финансови обстоятелства към момента.

В същото време апелираме, че навременното погасяване на задължения е важен етап от икономическия цикъл и е ключов за нормалното функциониране на икономиката като цяло и на всяко домакинство поотделно. Нашата молба към всеки гражданин е с мисъл за утрешния ден да продължи да изплаща задълженията си, дори в минимален размер. Това би спестило натрупването на по-големи задължения след края на извънредното положение и би помогнало за по-бързото възстановяване на икономиката и на личните му финанси, което е важно условие за благосъстоянието на всички.

Желаем ви здраве, силен дух и споделяме надеждата за бързо връщане към нормалното ни ежедневие.

Асоциация на колекторските агенции в България