APS is a leading company in investment, management, and recovery of loan portfolios and real estate within Central and South-Eastern Europe. Founded in 2004, the company is headquartered in Prague, Czech Republic.

APS provides comprehensive services in investment advisory and recovery management for non-performing and performing loan portfolios as well as asset management. Through its more than 800 experts, it provides services in 12 European countries.

APS manages assets with a total nominal value of more than €5.5 billion and provides exclusive investment advisory to four investments vehicles as well as recognized institutional investors. Since 2013, APS has been an official partner of the International Finance Corporation (IFC), a member of the World Bank.

As of 2012 APS is operating on the Bulgarian market through its branch in Sofia. In early 2015, APS Bulgaria participated in the acquisition of the then largest NPL transaction in the region – a portfolio of over 100,000 retail exposures with a nominal value of €50+ million.


Contacts:
  • 81V Bulgaria blvd., office 3 1404, Sofia Bulgaria
  • +359 2 850 43 55
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • www.aps-holding.com
Скъпи клиенти,

Във връзка с извънредната ситуация, в която всички сме поставени, ние, членовете на Асоциацията на  колекторските агенции в България, заявяваме нашата обща съпричастност и готовността си да проявим максимална гъвкавост като предложим индивидуално решение за всеки един наш клиент, с което да облекчим бита му и същевременно да ограничим  риска от непосилно нарастване на дължимите суми.

Предлагаме на всички клиенти, които вече изпитват затруднения да погасяват задълженията си, да се свържат с обслужващата ги компания и да обсъдят индивидуален план, съобразен с техните финансови обстоятелства към момента.

В същото време апелираме, че навременното погасяване на задължения е важен етап от икономическия цикъл и е ключов за нормалното функциониране на икономиката като цяло и на всяко домакинство поотделно. Нашата молба към всеки гражданин е с мисъл за утрешния ден да продължи да изплаща задълженията си, дори в минимален размер. Това би спестило натрупването на по-големи задължения след края на извънредното положение и би помогнало за по-бързото възстановяване на икономиката и на личните му финанси, което е важно условие за благосъстоянието на всички.

Желаем ви здраве, силен дух и споделяме надеждата за бързо връщане към нормалното ни ежедневие.

Асоциация на колекторските агенции в България