Collect Center Ltd. was established in 2019 with a focus on court and out of court debt collection. The team includes staff with years of experience in major international banks and non-banking institutions. The company offers a full range of services related to the collection of overdue debts - out-of-court (by phone, sms, letters, on-site visits) and court collection, without restrictions on the obligations of individuals or legal entities, as well as without restrictions on the amounts. As an ancillary activity, it provides advice on the purchase and sale of receivables (both buyer and seller) and real estate brokerage.

Collect Center Ltd. follows the established good practices and the legal frameworks, offering uncompromising quality in the processing of assigned duties.

Through its partners, Collect Center Ltd. can also provide its services within the EU.


Contacts:
  • 4A "Filip Kutev" str., floor 2, office 1, 1407 Sofia
  • +359 875 300 778
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • www.collectcenter.bg
Скъпи клиенти,

Във връзка с извънредната ситуация, в която всички сме поставени, ние, членовете на Асоциацията на  колекторските агенции в България, заявяваме нашата обща съпричастност и готовността си да проявим максимална гъвкавост като предложим индивидуално решение за всеки един наш клиент, с което да облекчим бита му и същевременно да ограничим  риска от непосилно нарастване на дължимите суми.

Предлагаме на всички клиенти, които вече изпитват затруднения да погасяват задълженията си, да се свържат с обслужващата ги компания и да обсъдят индивидуален план, съобразен с техните финансови обстоятелства към момента.

В същото време апелираме, че навременното погасяване на задължения е важен етап от икономическия цикъл и е ключов за нормалното функциониране на икономиката като цяло и на всяко домакинство поотделно. Нашата молба към всеки гражданин е с мисъл за утрешния ден да продължи да изплаща задълженията си, дори в минимален размер. Това би спестило натрупването на по-големи задължения след края на извънредното положение и би помогнало за по-бързото възстановяване на икономиката и на личните му финанси, което е важно условие за благосъстоянието на всички.

Желаем ви здраве, силен дух и споделяме надеждата за бързо връщане към нормалното ни ежедневие.

Асоциация на колекторските агенции в България