"Cycle Credit" is established in November 1996 in Athens, Greece grounded on its founders' competence in the collection of overdue payments. In November 2004, the company opened its first subsidiary in Bucharest, Romania. Simultaneously with its development in Romania, "Cycle Credit" opened a new office in Belgrade, Serbia; and at the end of 2008 it opened its newest subsidiary in Bulgaria.    

Advanced IT systems have been tailor made for the specific needs of each country, provided that our "modus operandi": to be confidential, customer focused and professional- has been successfully conveyed throughout all countries where we operate.    

Today, "Cycle Credit" is a subsidiary of ICAP Group, the largest business services group in Greece with more than 50 years of experience. The Group has a strong presence in Southeast Europe and subsidiaries in Romania, Bulgaria and Serbia, as well as offices in 5 cities in Greece. The ICAP Group is developing as a multidisciplinary group that offers credit risk services, management consultancy, market solutions and human resource services.


Contacts:
  • 1505 Sofia, 38 Cherkova Str., Fl. 2, Office 7
  • +359 2 8014 100
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • www.cyclecollections.com
Скъпи клиенти,

Във връзка с извънредната ситуация, в която всички сме поставени, ние, членовете на Асоциацията на  колекторските агенции в България, заявяваме нашата обща съпричастност и готовността си да проявим максимална гъвкавост като предложим индивидуално решение за всеки един наш клиент, с което да облекчим бита му и същевременно да ограничим  риска от непосилно нарастване на дължимите суми.

Предлагаме на всички клиенти, които вече изпитват затруднения да погасяват задълженията си, да се свържат с обслужващата ги компания и да обсъдят индивидуален план, съобразен с техните финансови обстоятелства към момента.

В същото време апелираме, че навременното погасяване на задължения е важен етап от икономическия цикъл и е ключов за нормалното функциониране на икономиката като цяло и на всяко домакинство поотделно. Нашата молба към всеки гражданин е с мисъл за утрешния ден да продължи да изплаща задълженията си, дори в минимален размер. Това би спестило натрупването на по-големи задължения след края на извънредното положение и би помогнало за по-бързото възстановяване на икономиката и на личните му финанси, което е важно условие за благосъстоянието на всички.

Желаем ви здраве, силен дух и споделяме надеждата за бързо връщане към нормалното ни ежедневие.

Асоциация на колекторските агенции в България