HIT INKASSO EOOD was established in 2008 in Bulgaria. It is supported by the German collection company HIT Inkasso (Hanseatische Inkasso Treuhand) founded in 1983, and owned by one of the partners of the Bulgarian company.     

The company’s activity in Bulgaria is debt collection using the experience gained in both countries.     

The activity is primarily aimed at out-of-court collection across the country.  The company services are used by credit and financial institutions, telecommunication companies, as well as by companies in various economic sectors.     

The specialised software built by HIT Inkasso EOOD provides quick and efficient performance. The security level is very high. Confidentiality of data is of utmost importance to the company. Employees are qualified for the work and their skills are continually upgraded through trainings.


Contacts:
  • 8b Seres Str., V. Turnovo 5005
  • +359 899193737
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • www.hit-inkasso.bg
Скъпи клиенти,

Във връзка с извънредната ситуация, в която всички сме поставени, ние, членовете на Асоциацията на  колекторските агенции в България, заявяваме нашата обща съпричастност и готовността си да проявим максимална гъвкавост като предложим индивидуално решение за всеки един наш клиент, с което да облекчим бита му и същевременно да ограничим  риска от непосилно нарастване на дължимите суми.

Предлагаме на всички клиенти, които вече изпитват затруднения да погасяват задълженията си, да се свържат с обслужващата ги компания и да обсъдят индивидуален план, съобразен с техните финансови обстоятелства към момента.

В същото време апелираме, че навременното погасяване на задължения е важен етап от икономическия цикъл и е ключов за нормалното функциониране на икономиката като цяло и на всяко домакинство поотделно. Нашата молба към всеки гражданин е с мисъл за утрешния ден да продължи да изплаща задълженията си, дори в минимален размер. Това би спестило натрупването на по-големи задължения след края на извънредното положение и би помогнало за по-бързото възстановяване на икономиката и на личните му финанси, което е важно условие за благосъстоянието на всички.

Желаем ви здраве, силен дух и споделяме надеждата за бързо връщане към нормалното ни ежедневие.

Асоциация на колекторските агенции в България