“Kredyt Inkaso Investments BG" EAD is part of the international Capital Group “Kredyt Inkaso”, a company .with more than 15 years of leading expertise in the field of acquisition and management of receivables in Poland.    

The parent company Kredyt Inkaso S.A. is a public company, listed on the Warsaw Stock Exchange in 2007. Since its establishment the company has been successfully working together with leading banks and financial institutions, utility companies, etc., and since 2013 successfully develops its activities on the Bulgarian market. Currently Kredyt Inkaso is represented both in Poland and in the international markets through its subsidiaries in Bulgaria, Romania, Russia and  Luxembourg.    

The main activity of Kredyt Inkaso Bulgaria is acquisition and management of NPLs, acquired by banks and non-bank financial institutions.    

As a company, part of an international capital group, we maintain high quality in business process management of our day-to-day operational activities.     

"Kredyt Inkaso Investments BG" EAD is a member of ACABG since 2014.


Contacts:
  • zh. k. Lyulin - 6, 21 Pancho Vladigerov Blvd., Business center Lyulin 6
  • +359 2 414 5900
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • www.kredytinkaso.bg
Скъпи клиенти,

Във връзка с извънредната ситуация, в която всички сме поставени, ние, членовете на Асоциацията на  колекторските агенции в България, заявяваме нашата обща съпричастност и готовността си да проявим максимална гъвкавост като предложим индивидуално решение за всеки един наш клиент, с което да облекчим бита му и същевременно да ограничим  риска от непосилно нарастване на дължимите суми.

Предлагаме на всички клиенти, които вече изпитват затруднения да погасяват задълженията си, да се свържат с обслужващата ги компания и да обсъдят индивидуален план, съобразен с техните финансови обстоятелства към момента.

В същото време апелираме, че навременното погасяване на задължения е важен етап от икономическия цикъл и е ключов за нормалното функциониране на икономиката като цяло и на всяко домакинство поотделно. Нашата молба към всеки гражданин е с мисъл за утрешния ден да продължи да изплаща задълженията си, дори в минимален размер. Това би спестило натрупването на по-големи задължения след края на извънредното положение и би помогнало за по-бързото възстановяване на икономиката и на личните му финанси, което е важно условие за благосъстоянието на всички.

Желаем ви здраве, силен дух и споделяме надеждата за бързо връщане към нормалното ни ежедневие.

Асоциация на колекторските агенции в България