„Most Finance Management“ JSC was incorporated in 2008. The main activities the company performs are associated with debt redemption, debt collection and debt management.

From the very beginning, the fundamental principles set within the company are responsibility, dynamics, flexibility, transparency and expertise.  

In other words, those qualities are the base of the rapid development of the company, establishing it as one of the leading debt collection companies in Bulgaria.

Complying with the latest standards and regulations and relying on rooted practices, we are striving to provide high quality services in the scope of debt collection and management.

In 2015 Most Finance Management Corporation is registered as a financial institution under the authority of the Bulgarian National Bank. The following year the company registers all of its obtained debts in the Central Credit Register at the BNB. The corporation is also listed as administrator of personal data with the Committee for Personal Data Protection.

The main goal of our team is to provide our each individual client with efficient solution in a timely manner.


Contacts:
  • 23 Bul. Sitnyakovo, Sofia 1505 Bulgaria
  • +359 2 960 01 23
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • www.mostfinance.eu
Скъпи клиенти,

Във връзка с извънредната ситуация, в която всички сме поставени, ние, членовете на Асоциацията на  колекторските агенции в България, заявяваме нашата обща съпричастност и готовността си да проявим максимална гъвкавост като предложим индивидуално решение за всеки един наш клиент, с което да облекчим бита му и същевременно да ограничим  риска от непосилно нарастване на дължимите суми.

Предлагаме на всички клиенти, които вече изпитват затруднения да погасяват задълженията си, да се свържат с обслужващата ги компания и да обсъдят индивидуален план, съобразен с техните финансови обстоятелства към момента.

В същото време апелираме, че навременното погасяване на задължения е важен етап от икономическия цикъл и е ключов за нормалното функциониране на икономиката като цяло и на всяко домакинство поотделно. Нашата молба към всеки гражданин е с мисъл за утрешния ден да продължи да изплаща задълженията си, дори в минимален размер. Това би спестило натрупването на по-големи задължения след края на извънредното положение и би помогнало за по-бързото възстановяване на икономиката и на личните му финанси, което е важно условие за благосъстоянието на всички.

Желаем ви здраве, силен дух и споделяме надеждата за бързо връщане към нормалното ни ежедневие.

Асоциация на колекторските агенции в България