SIS Control Ltd. is a company established in 2012, specialized in the activity of buying and managing receivables, consultancy on inter-company indebtedness, management of credit and financial risk of business and debt trading.

SIS Control developed the first Bulgarian debt trading platform cesia.bg, which meets buyers and sellers of debt at one place. The platform is designed to help companies manage their receivables and goals to create a unified and transparent market in interfirm indebtedness.

From 2017. SIS Control assists the operations of Italian enterprises in Bulgaria in managing their receivables, and in response to the business needs of our clients, we have opened a representative office in Genoa, Italy.

Our mission is to help our clients by finding the best financial solutions tailored to the specific situation and short deadlines for repayment.

SIS Control Ltd. is part of SIS Financial Group


Contacts:
  • 140 G.S.Rakovski str., fl .4, Sofia, 1000
  • +359 89 55 272 33
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • www.siscontrolbg.com
Скъпи клиенти,

Във връзка с извънредната ситуация, в която всички сме поставени, ние, членовете на Асоциацията на  колекторските агенции в България, заявяваме нашата обща съпричастност и готовността си да проявим максимална гъвкавост като предложим индивидуално решение за всеки един наш клиент, с което да облекчим бита му и същевременно да ограничим  риска от непосилно нарастване на дължимите суми.

Предлагаме на всички клиенти, които вече изпитват затруднения да погасяват задълженията си, да се свържат с обслужващата ги компания и да обсъдят индивидуален план, съобразен с техните финансови обстоятелства към момента.

В същото време апелираме, че навременното погасяване на задължения е важен етап от икономическия цикъл и е ключов за нормалното функциониране на икономиката като цяло и на всяко домакинство поотделно. Нашата молба към всеки гражданин е с мисъл за утрешния ден да продължи да изплаща задълженията си, дори в минимален размер. Това би спестило натрупването на по-големи задължения след края на извънредното положение и би помогнало за по-бързото възстановяване на икономиката и на личните му финанси, което е важно условие за благосъстоянието на всички.

Желаем ви здраве, силен дух и споделяме надеждата за бързо връщане към нормалното ни ежедневие.

Асоциация на колекторските агенции в България