На 27 юли тази година се състоя Общо събрание на Асоциация на колекторските агенции в България, на което бяха избрани нови членове на Управителния съвет (УС). Единодушно, с пълно мнозинство за Председател на АКАБГ бе преизбрана Райна Миткова-Тодорова. Новият заместник-председател на сдружението е Александер Грилихес, който е и управител на Фронтекс Интернешънъл. Милена Виденова (КОФАС България) остава в УС, заедно с Мартин Деспов (Агенция за събиране на вземания), а за първи път в управляващия орган се присъединява Илка Димова-Мазгалева – Изпълнителен директор на ОТП Факторинг България ЕАД. Тя е Магистър по Международни икономически отношения от Университета за Национално и Световно Стопанство в София и до момента на избирането ѝ активно участва в дейността на Асоциацията, включително във връзка с промени в правната рамка, касаещи дейността на членовете на АКАБГ.

Целите на новия Управителен съвет са насочени към активна работа с потребителите, повишаване на финансовата култура, както и надграждане на мисията на дружеството – налагането на коректни и етични практики за събиране на вземания, които са признати и успешни в световен мащаб.