Председателят на Асоциацията на колекторските агенции в България и управител на EOS за България Райна Миткова влезе в борда на директорите на Европейската федерация на националните колекторски асоциации. Решението бе взето от общото събрание на федерацията, което се проведе в Стокхолм в края на октомври 2015 г. На новата позиция г-жа Миткова ще отговаря за вътрешната и външна комуникация на организацията, както и за контактите и връзките с членовете.

FENCA е единствената в Европа организация, която обединява бизнеса по събиране и изкупуване на вземания. Създадена е през 1993 година. Нейни пълноправни членове могат да бъдат единствено национални асоциации в страни от Европа. От 2013 г. насам като асоциирани членове могат да се присъединяват и индивидуални компании, както и асоциации извън Европа. Основната цел на федерацията е налагането на добри практики в бранша.