Често задавани въпроси

FAQs - Често задавани въпроси
Прочетете писмото внимателно и проверете от кого е изпратено. Ако сте наясно със съществуването на задължението, заплатете го съгласно инструкциите в писмото. Ако имате въпроси – свържете се с колекторската агенция на посочения в писмото телефон.

Колекторските агенции получават информация за постъпили плащания от кредитора Ви с известно закъснение. Възможно е при генериране на писмото или смс-а, плащането все още да не е било подадено към колекторската агенция. За всеки случай можете да се свържете с агенцията, за да проверите дали сумата, която сте превели е отчетена към тях, както и да информирате, че сте погасили задължението си.

В случай, че нямате средства, с които да погасите задължението си в момента, можете да се свържете с агенцията, която го събира, за да уговорите нов погасителен план, който да е съобразен с възможностите Ви. Колекторската агенция ще го съгласува с Вашия кредитор и в някои случаи е възможно да Ви насочи да говорите директно с негови служители.

По закон всички колекторски агенции следва да са регистрирани като Администратор на лични данни към Комисията за защита на личните данни, така че служителите могат да поискат трите Ви имена или първите 6 цифри на ЕГН-то Ви, за да удостоверят, че разговарят с титуляра на задължението. Това се прави с цел да гарантираме, че комуникацията се провежда с клиента, който дължи, и че информация за задълженията Ви няма да бъде споделена на трето лице.

Ако заплатите задължението си на време, можете да си спестите много разходи като допълнителни лихви, такси и други разноски. Често при съдебно събиране разноските по съдебното дело се увеличават във времето и е възможно да достигнат суми, по-големи от самото задължение.

Съветваме Ви да се свържете с колекторската агенция незабавно и да ги уведомите, че получавате на адреса си писма за човек, който не живее там. Това може да Ви коства малко усилия, но е най-бързият начин, адресът Ви да бъде премахнат от списъците на клиенти със задължения.

Цесията е договор, чрез който кредиторът по едно задължение, го продава на трето лице. След сключването на договора, купувачът на задължението има същите права върху дълга, които преди това е имал първоначалният кредитор.

Обикновено в договора Ви с оригиналния кредитор съществува клауза, която му позволява да продаде задължението Ви и да прехвърли личните Ви данни на трето лице. С подписването на договора, Вие сте се съгласили с това условие и това е направило възможно и законно продажбата на задължението Ви и предоставянето на личните Ви данни на новия кредитор.

Цената за прехвърлянето на задължението представлява търговска тайна. Ако все пак задължението е изкупено на цена, по-ниска от дължимото, това не означава, че дължимата сума намалява. Предимство за Вас е, че новият кредитор често може да предостави по-гъвкави схеми за разплащане на задължението Ви, които да отговарят на възможностите Ви в момента.

Изтичането на давностния срок на задължението лишава кредитора от част от инструментите за събирането му, но в никакъв случай не означава, че то престава да съществува. Представете си, че дадете на своя добър приятел Иван на заем сумата от 1000 лв. Иван заминава за чужбина и се виждате след няколко години, когато давностният срок за вземането Ви отдавна е изтекъл. Ще си потърсите ли парите от Иван или ще се примирите, че вече е извън давностен срок?

Когато задължението не е платено навреме, кредиторът прибягва до различни методи за събиране като започва обикновено с изпращане на напомнителни смс-и, обаждания по телефона и писма за определен период. Ако в рамките на този период няма диалог с клиента и добра воля за погасяване на дълга, кредиторът може да прибегне до съдебни действия. Те обикновено отнемат време и са свързани с допълнителни разходи като хонорари и такси, които този път се трупат върху дълга и се заплащат от клиента, за разлика от действията за събиране в извънсъдебна фаза, които са за сметка на кредитора.

Скъпи клиенти,

Във връзка с извънредната ситуация, в която всички сме поставени, ние, членовете на Асоциацията на  колекторските агенции в България, заявяваме нашата обща съпричастност и готовността си да проявим максимална гъвкавост като предложим индивидуално решение за всеки един наш клиент, с което да облекчим бита му и същевременно да ограничим  риска от непосилно нарастване на дължимите суми.

Предлагаме на всички клиенти, които вече изпитват затруднения да погасяват задълженията си, да се свържат с обслужващата ги компания и да обсъдят индивидуален план, съобразен с техните финансови обстоятелства към момента.

В същото време апелираме, че навременното погасяване на задължения е важен етап от икономическия цикъл и е ключов за нормалното функциониране на икономиката като цяло и на всяко домакинство поотделно. Нашата молба към всеки гражданин е с мисъл за утрешния ден да продължи да изплаща задълженията си, дори в минимален размер. Това би спестило натрупването на по-големи задължения след края на извънредното положение и би помогнало за по-бързото възстановяване на икономиката и на личните му финанси, което е важно условие за благосъстоянието на всички.

Желаем ви здраве, силен дух и споделяме надеждата за бързо връщане към нормалното ни ежедневие.

Асоциация на колекторските агенции в България