АКАБГ е единствената в България асоциация, която обединява колекторския бизнес под една шапка. От създаването си до днешна дата, Асоциацията работи усилено в посока на налагането на коректни и етични практики при събирането на вземания. Членството в Асоциация на колекторските агенции е отличителен белег за дългосрочна визия за повишаване на финансовата култура както на бизнеса, така и на потребителите. Високи стандарти на работа и повече прозрачност в бранша са признаците, които свързват всички компании-членки на АКАБГ.

Асоциацията съдейства на своите членове да управляват бизнеса си прозрачно, ефективно и в съгласие с етичните норми на колекторския бранш. Ние следим както локалния, така и международния поток от новости, за да сме сигурни, че нашите членове са осведомени за актуалните новини и добри практики в областта.


Важен акцент поставяме на обмена на ноу-хау с браншови Асоциации от други държави, както и с Федерацията на европейските национални колекторски асоциации. АКАБГ следи отблизо законовата рамка и предоставя на своите членове своевременна информация за предстоящи промени в регулациите , касаещи колекторския бизнес и им дава възможност да участват в изготвянето на становища по тях.

Членството в АКАБГ е разделено на два типа – пълноправно и асоциирано. Пълноправните членове участват във всички процеси и решения, свързани с дейността на сдружението, а асоциираните са част от проектите на асоциацията, но са лишени от право на глас в Общото събрание.

Референции

 • За нашия екип членството в АКАБГ донесе повече публичност и по-висока разпознаваемост на компанията и начина ни на работа. По-положителната нагласа от страна на потребителите е безспорен резултат от участието ни в Асоциацията. Високо оценяваме постигнатото до момента и ще продължим активното си сътрудничество с колегите с цел да подобряваме все повече репутацията на бранша.
  Лилия Димитрова
  Оперативен Директор
 • АКАБГ обединява най-големите и утвърдени компании в сферата на управлението на вземания в България. Строгите критерии за членство са гаранция за партньорите ни, че спазваме всички законови изисквания и прилагаме Етичния кодекс на Асоциацията. Доверието от страна на нашите партьори е в резултат не само на дългогодишният ни опит и безупречна репутация, но и поради членството ни в АКАБГ, което им дава допълнителна сигурност за спазване на всички добри практики в бранша и минимизиране на репутационния риск.
  Ева Венциславова
  Търговски Мениджър
 • За екипа на Агенция за контрол на просрочени задължения, членството в АКАБГ означава принадлежност към европейски и световен модел на работа, който е възприет от компанията. Целта ни е да споделяме и обменяме ноу-хау с колеги, както на локално, така и на международно ниво и по този начин всички ние да сме пазители на моралните и етични норми на поведение.
  Росен Антов
  Управител

Членове на АКАБГ

 • ЕОС Матрикс ЕООД
 • ЕОС Сървисис ЕООД
 • Кредитреформ България ЕООД
 • Мелон България ЕАД
 • Сайкъл кредит България ЕООД
 • Кофас кредит мениджмънт сървисис България ЕООД
 • Фронтекс Интернешънъл ЕАД
 • Фронтекс Интернешънъл Сървисис ЕООД
 • Агенция за събиране на вземания ЕАД
 • МакроАдванс АД
 • Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ ЕАД
 • ОТП Факторинг България ЕАД
 • Хит Инкасо ЕООД
 • Агенция за контрол на просрочени задължения ООД
 • АПС България ЕООД
 • СИС Контрол ЕООД