Компанията Екс Дебт е основана с цел да даде реална и достъпна алтернатива на клиентите си както и качествено подобряване на услугите по събиране и управление на активи, предлагани на пазара.

Екс Дебт извършва услуги по извънсъдебно и съдебно събиране на вземания, както и изземане на активи.

Дружеството предлага и използва целият набор от способи за събиране, като е специализирано в събирането чрез посещение на място. Екс Дебт има изградена собствена мрежа на територията на цялата страна и разполага с опитен и квалифициран екип.

Индивидуален подход – решенията, които предлага компанията са съобразени с особеностите на конкретния бизнес, както и с произхода и естеството на задълженията. Въз основа на тези факти, използвайки опита и компетенциите, които има екипът, се изготвя най-подходящото решение за всеки клиент.


Контакти: