С оглед на обявеното от Народното събрание извънредно положение, компаниите, членуващи в Асоциацията на колекторските агенции в България, преминават към нов режим на работа при засилени мерки за безопасност.

Всяка компания предприема действия в зависимост от спецификата на вътрешната си организация, екипи и работно пространство, като се придържа към унифицираните вече стандарти:
  • Силно ограничен достъп на външни лица
  • Гъвкаво работно време на ротационен принцип и отделяне на специално внимание на служителите в рискови групи
  • Реорганизация на работното пространство в кол-центровете и регулиране на интензитета на работа с цел осигуряване на достатъчно разстояние между служителите
  • Дистанционна работа за служителите от административните отдели и звената, за които е допустимо
  • Осигуряване на дезинфекциращи средства и информация за предпазване
  • План за действие при карантина и подготовка за дистанционна работа на всички служители

От Асоциацията подчертават, че ще се отнесат с повишено внимание, като вземат предвид извънредната икономическа и финансова картина.

„Вземаме всички предписани мерки, за да предпазим екипите на компаниите в Асоциацията и техните семейства. Ние сме медиатори между две страни, които знаем, че днес имат други ключови приоритети. Но не бива да позволяваме икономическата дейност изцяло да се блокира. Защото сме наясно с последиците – влошаване на икономическата ситуация, с което да не съумеем да се справим дълго.

Вярваме, че с дисциплина и правилна адаптация, с обща мобилизация ще преминем през този труден период, без да се отричаме нито от правата, нито от задълженията си на отговорни граждани.”, каза Райна Миткова-Тодорова, председател на Асоциацията на колекторските агенции у нас.
Скъпи клиенти,

Във връзка с извънредната ситуация, в която всички сме поставени, ние, членовете на Асоциацията на  колекторските агенции в България, заявяваме нашата обща съпричастност и готовността си да проявим максимална гъвкавост като предложим индивидуално решение за всеки един наш клиент, с което да облекчим бита му и същевременно да ограничим  риска от непосилно нарастване на дължимите суми.

Предлагаме на всички клиенти, които вече изпитват затруднения да погасяват задълженията си, да се свържат с обслужващата ги компания и да обсъдят индивидуален план, съобразен с техните финансови обстоятелства към момента.

В същото време апелираме, че навременното погасяване на задължения е важен етап от икономическия цикъл и е ключов за нормалното функциониране на икономиката като цяло и на всяко домакинство поотделно. Нашата молба към всеки гражданин е с мисъл за утрешния ден да продължи да изплаща задълженията си, дори в минимален размер. Това би спестило натрупването на по-големи задължения след края на извънредното положение и би помогнало за по-бързото възстановяване на икономиката и на личните му финанси, което е важно условие за благосъстоянието на всички.

Желаем ви здраве, силен дух и споделяме надеждата за бързо връщане към нормалното ни ежедневие.

Асоциация на колекторските агенции в България