Българският потребител става по-малко платежоспособен в началото на всяка нова година заради разходите, които съпътстват празничната еуфория. Това показва анализ на Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ).

Според статистиката на асоциацията януари и февруари традиционно попадат сред месеците, в които се появява синдромът на сезонната задлъжнялост.

Покрай празниците в края на годината хората се втурват да пазаруват, без да направят ясна равносметка за възможностите си. В еуфорията много българи забравят, че декемврийската заплата е възнаграждение като всяко предходно (особено при липсата на бонуси и 13-та заплата в период на криза), което трябва да бъде предвидливо разпределено. Това често води до невъзможност за покриване на текущите разходи за сметки след отминаването на празничните дни.

„Периодът между двата празника е добър за планиране на текущите разходи през януари. Определянето на необходимия минимум за погасяване на сметките ще спести сътресения на потребителите.”, коментира Райна Миткова-Тодорова, председател на АКАБГ. „Домакинствата трябва да помислят за сметките за ток, които ще бъдат значително по-високи поради студеното време и повишената консумация в период, когато цялото семейство е у дома, а жените традиционно са активни в кухнята. Следват сметките за кабелна телевизия, мобилни телефони и парно. Последните две също се очаква да бъдат по-високи заради поздравителните съобщения и обаждания и по-ниските температури, съответно.”, добавя Миткова-Тодорова.

Тежестта на масовото пазаруване се засилва от повишения риск от заболявания през януари. Дори в случаите, в които се използва безплатна медицинска помощ, разходите за лекарства отежняват бюджета на семейството и влияят негативно върху платежоспособността.

„През настоящата година потребителите трябва да подхождат с още по-голямо внимание към закъсненията в плащанията, тъй като кредиторите стартират процедура по събиране на вземанията си още на 3-ия - 5-ия ден след датата на падежа.”, коментира Димитринка Гринко, член на АКАБГ. „Данните попадат или в колекторска агенция, или в специализиран вътрешен отдел на организацията-кредитор. И в двата случая обажданията създават притеснения за длъжника. Затова навременното плащане на текущите месечни сметки спестява поетапно натрупване на задължения и елиминира риска от излишно усложняване на процеса.”, напомня Гринко.

Коректната процедура по събиране на вземания стартира с изпращането на sms, следва обаждане, което има за цел да напомни за задължението, но и да информира за последствията от по-продължително отлагане. По време на първия разговор длъжникът трябва да получи името на кредитора-възложител, размера на задължението и датата на неговия падеж.

Целта на АКАБГ е чрез разяснения да бъдат улеснени затруднените длъжници, както и да им бъдат предложени алтернативи за погасяване на дълга. Прекаленото отлагане на задължениета може да доведе до крайни мерки под формата на съдебни дела и допълнително увеличаване на размера на дълга с прибавянето на съдебните разходи.

Според АКАБГ типовете услуги, по които българските граждани имат забавени плащания са:
 • Ипотечен кредит – 10%
 • Ток – 15%
 • Потребителски кредит – 20%
 • Кредитна карта – 20%
 • Лизинг на автомобила – 20%
 • Стоков кредит – 25%
 • Мобилен телефон – 30%
 • Кешов кредит – 50%
 • Вода – 55%
 • Парно – 60%
 • Кабелна телевизия – 65%
Скъпи клиенти,

Във връзка с извънредната ситуация, в която всички сме поставени, ние, членовете на Асоциацията на  колекторските агенции в България, заявяваме нашата обща съпричастност и готовността си да проявим максимална гъвкавост като предложим индивидуално решение за всеки един наш клиент, с което да облекчим бита му и същевременно да ограничим  риска от непосилно нарастване на дължимите суми.

Предлагаме на всички клиенти, които вече изпитват затруднения да погасяват задълженията си, да се свържат с обслужващата ги компания и да обсъдят индивидуален план, съобразен с техните финансови обстоятелства към момента.

В същото време апелираме, че навременното погасяване на задължения е важен етап от икономическия цикъл и е ключов за нормалното функциониране на икономиката като цяло и на всяко домакинство поотделно. Нашата молба към всеки гражданин е с мисъл за утрешния ден да продължи да изплаща задълженията си, дори в минимален размер. Това би спестило натрупването на по-големи задължения след края на извънредното положение и би помогнало за по-бързото възстановяване на икономиката и на личните му финанси, което е важно условие за благосъстоянието на всички.

Желаем ви здраве, силен дух и споделяме надеждата за бързо връщане към нормалното ни ежедневие.

Асоциация на колекторските агенции в България