Във връзка с публикации, свързани с разпространение на новина със съдържание “колекторски фирми се сбиха заради дълг”, Асоциацията на колекторските агенции в България изразява своето категорично несъгласие с неправомерното свързване на бранша с извършвани престъпни действия, тъй като нито един от участниците в събитието не е служител и /или законен представител на колекторска компания.

Разбираме, че медиите, отразили новината, са се базирали на официална информация, подадена от МВР, и вече сме се обърнали към министерството с молба за коректност при разпространението на информация и поправяне на допуснатата грешка.

В същото време бихме искали да  обърнем внимание и върху факта, че в голяма част от публикациите “колекторска компания” и “фирма за бързи кредити” се използват като синоними, а двете представляват различна по своята същност, обхват и режим на регулация дейност.

Надяваме се на коректност от страна на медиите, за да не се допуска и легитимира уронване на престижа на цял сектор от икономиката, който има своята важна обществена и икономическа роля. В настоящата ситуация обществеността е особено чувствителна към публично разпространяваната информация и нашият бранш приема изключително отговорно открития диалог и комуникирането на достоверна информация, в което, убедени сме, медиите са наш партньор.
Скъпи клиенти,

Във връзка с извънредната ситуация, в която всички сме поставени, ние, членовете на Асоциацията на  колекторските агенции в България, заявяваме нашата обща съпричастност и готовността си да проявим максимална гъвкавост като предложим индивидуално решение за всеки един наш клиент, с което да облекчим бита му и същевременно да ограничим  риска от непосилно нарастване на дължимите суми.

Предлагаме на всички клиенти, които вече изпитват затруднения да погасяват задълженията си, да се свържат с обслужващата ги компания и да обсъдят индивидуален план, съобразен с техните финансови обстоятелства към момента.

В същото време апелираме, че навременното погасяване на задължения е важен етап от икономическия цикъл и е ключов за нормалното функциониране на икономиката като цяло и на всяко домакинство поотделно. Нашата молба към всеки гражданин е с мисъл за утрешния ден да продължи да изплаща задълженията си, дори в минимален размер. Това би спестило натрупването на по-големи задължения след края на извънредното положение и би помогнало за по-бързото възстановяване на икономиката и на личните му финанси, което е важно условие за благосъстоянието на всички.

Желаем ви здраве, силен дух и споделяме надеждата за бързо връщане към нормалното ни ежедневие.

Асоциация на колекторските агенции в България