Съветваме всеки клиент, който изпитва затруднение, да се свърже с обслужващата го компания в максимално кратки срокове

В отговор на препоръката на омбудсман Диана Ковачева, от Асоциацията на колекторските агенции в България заявяват своята съпричастност към пандемичната обстановка и потвърждават решението си за прилагане на индивидуален подход. Същият беше препоръчан на всички финансови институции от Европейската банка и стана основа за разработения от банките у нас частен мораториум.

Компаниите-членки на Асоциацията декларират готовността си да предлагат съобразено с текущите условия решение за всеки свой клиент с цел облекчаване на бита му и същевременно ограничаване на риска от непосилно нарастване на дължимите суми. Именно намирането на здравословния баланс между двете е основна задача на институциите днес.

“Съветваме потребителите, които вече изпитват затруднения с погасяването на задълженията си по наличния план, да се свържат с обслужващата ги компания и да обсъдят индивидуално промяната, съобразена с техните финансови обстоятелства към момента.”, казва Райна Миткова, председател на Асоциацията.

За професионалистите е важно да информират хората какво в действителност означава отсрочване на плащанията и как това ще повлияе на личния им бюджет, когато кризата отмине. Компаниите-членки апелират за навременно и периодично плащане, тъй като то е важен етап от икономическия цикъл и е ключов за нормалното функциониране на икономиката като цяло и на всяко домакинство поотделно.

“Призоваваме всеки да действа с мисъл за утрешния ден, защото внасянето дори на минимални вноски днес би ограничило натрупването на задължения след края на извънредното положение. Това би спомогнало за по-бързото възстановяване както на икономиката, така и на личните финанси на всеки индивидуален потребител.” Завършват от Асоциацията.
Скъпи клиенти,

Във връзка с извънредната ситуация, в която всички сме поставени, ние, членовете на Асоциацията на  колекторските агенции в България, заявяваме нашата обща съпричастност и готовността си да проявим максимална гъвкавост като предложим индивидуално решение за всеки един наш клиент, с което да облекчим бита му и същевременно да ограничим  риска от непосилно нарастване на дължимите суми.

Предлагаме на всички клиенти, които вече изпитват затруднения да погасяват задълженията си, да се свържат с обслужващата ги компания и да обсъдят индивидуален план, съобразен с техните финансови обстоятелства към момента.

В същото време апелираме, че навременното погасяване на задължения е важен етап от икономическия цикъл и е ключов за нормалното функциониране на икономиката като цяло и на всяко домакинство поотделно. Нашата молба към всеки гражданин е с мисъл за утрешния ден да продължи да изплаща задълженията си, дори в минимален размер. Това би спестило натрупването на по-големи задължения след края на извънредното положение и би помогнало за по-бързото възстановяване на икономиката и на личните му финанси, което е важно условие за благосъстоянието на всички.

Желаем ви здраве, силен дух и споделяме надеждата за бързо връщане към нормалното ни ежедневие.

Асоциация на колекторските агенции в България