На 28 септември, четвъртък, Конгресът бе открит от Зам.-министъра на финансите Бойко Атанасов, Галя Димитрова – Изпълнителен директор на Национална агенция за приходите представи данни относно събирането на държавни вземания, а Магдалена Николова направи презентация относно репутацията.

Активна програма в рамките на тридневното събитие и посетители от Европа, Египет и САЩ, които станаха част от Shaping the culture of debt collection.